Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuoja, kad kai statybvietėje darbus vykdo daugiau kaip du rangovai, užsakovas turi paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių, kuris jo vardu statybvietėje koordinuotų saugos ir sveikatos priemones. Koordinatorius privalo turėti reikiamą kvalifikaciją.

Daugiau informacijos apie statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriaus paslaugas galite sužinoti susisiekę telefonu +37067879076 arba el. paštu komercija@juridus.lt