UAB “JURIDUS” teikia konsultacijas šiais su darbo teise susijusiais klausimais:

  • Reikalingos darbuotojų priėmimo/atleidimo į/iš  darbo dokumentacijos parengimas (darbo sutarties sudarymas, reikalingi prašymai, formos, anketos), susijusios dokumentacijos ruošimas;
  • Drausminės nuobaudos skyrimo, materialinės atsakomybės, komercinių paslapčių saugojimo politikos ir kt. tvarkų parengimas;
  • Darbo tarybos organizavimo ir sudarymo dokumentacijos parengimas;
  • Asmens duomenų apsaugos, lygių galimybių politikų parengimas;
  • Konsultacijos darbo užmokesčio sistemos, darbo normų parengimo klausimais;
  • Darbo tvarkos taisyklių parengimas;
  • Darbuotojų bylų auditas, išvadų/pasiūlymų teikimas dėl trūkumų pašalinimo;
  • Personalo dokumentacijos vadybos klausimais;
  • Pastovi priežiūra įmonės personalo sistemoje;
  • Kiti klausimai, susiję su darbo santykiais.