• Konsultuojame darbuotojų  saugos ir sveikatos, civilinės saugos, gaisrinės saugos, darbo teisės klausimais
 • Atstovaujame darbuotojų saugos ir sveikatos, profesinės sveikatos  tarnybas įmonėje
 • Prižiūrime is kontroliuojame darbų saugos būklę įmonėje
 • Atliekame darbų ir gaisrinės saugos dokumentacijos auditą
 • Tiriame profesinės ligos atvejus
 • Vertiname profesinę riziką
 • Tiriame nelaimingus atsitikimus įmonėse
 • Ruošiame:
  • saugos ir sveikatos instrukcijas
  • darbo tvarkos taisykles
  • pareiginius nuostatus
  • asmeninių apsauginių priemonių išdavimo dokumentus
  • privalomojo sveikatos tikrinimo darbuotojų kontingento sąrašą ir sveikatos tikrinimo grafiką
  • mokymo programas, skirtas apmokyti darbuotojus, dirbančius pavojingus darbus
  • gaisrinės saugos instrukcijas
  • evakuacijos planus
  • kitus reikalingus dokumentus
 • Prekiaujame ženklais, žurnalais, blankais

UAB „JURIDUS“  pagal Valstybinės darbo inspekcijos nustatytą tvarką vykdo neformalius darbuotojų saugos ir sveikatos mokymus

Esame įtraukti į mokymo teikėjų sąrašą ir vykdome privalomuosius mokymus saugos ir sveikatos klausimais pagal šias programas:

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas IIIII grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse

Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse

Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II–III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse

Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse

Visi organizuojami mokymai ir jų grafikai:

Mokymo programa (sritis) Mokymų datos (periodiškumas)
Darbų saugos kursai pagal mokymo programas: darbdavio, jam atstovaujančio asmens, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto, padalinio vadovo kiekvieną mėnesį pagal patvirtintą tvarkaraštį (teirautis)
Gaisrinės saugos mokymo programa, skirta įmonių vadovams, bei atsakingiems už gaisrinę saugą kiekvieną mėnesį pagal patvirtintą tvarkaraštį (teirautis)
Pavojingų darbų mokymo programos (pagal pavojingų darbų sąrašą) pagal susitarimą
Privalomieji pirmosios pagalbos mokymai pagal susitarimą
Privalomieji higienos įgūdžių mokymai pagal susitarimą
Privalomi mokymai apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai pagal susitarimą