UAB  „JURIDUS” teikia profesinės sveikatos specialisto atstovavimo paslaugą. Reikiamos kvalifikacijos darbuotojas atliks įstatymo nustatytas funkcijas Jūsų įmonėje. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų bei profesinės sveikatos specialistų skaičius nustatomas vadovaujantis „Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniais nuostatais” patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. A1-266/V-575.