Mokymai skirti:

 

Vadovams, personalo, darbuotojų saugos ir sveikatos, profesinės sveikatos specialistams, kurie:

–          Organizuoja, atlieka ar dalyvauja atliekant psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių vertinimą įmonėje ar jos padaliniuose;

–          Siekia nuolat gerinti ir valdyti psichosocialinę riziką;

–          Nori kurti patrauklią darbo aplinką.

Mokymų metu dalyviai išmoks: –          kas yra psichosocialinė aplinka, stresas darbe ir jo poveikis darbuotojų sveikatai, gerovei ir darbingumui;

–          kaip nustatyti psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių vertinimo svarbą;

–          kaip sukurti tinkamiausią įmonėje psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių vertinimo metodiką ir klausimynus;

–          kaip apdoroti ir vertinti gautus rezultatus.

Po mokymų dalyviai gaus: –          kvalifikacijos kėlimo pažymėjimą, kuris suteiks Jums teisę atlikti  psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių vertinimą įmonėje.

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, 2005-08-24 Įsakymas V-699/A1-241 „Psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai“ 4 p. )

 

Mokymų trukmė: 16 akademinių valandų.

Mokymų datos ir būdas (nuotolinis ar kontaktinis) derinamos pagal poreikį.

Mokymų kaina – 165,00 Eur + PVM asmeniui.

Taip pat organizuojame darbuotojų mokymus dėl psichologinio smurto/mobingo darbe prevencijos. Mokymo temos:

  • kaip atpažinti netinkamą elgesį;
  • kaip užkirsti kelią psichologinio smurto plitimui;
  • kaip įgyti emocinį atsparumą bei kaip tinkamai bendrauti.

 

 

RENGIAME PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ PRIEŠ PSICHOLOGINĮ SMURTĄ/MOBINGĄ DARBE PLANUS;

ATLIEKAME PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMĄ ĮMONĖSE IR JOS PADALINIUOSE