• Darbdaviams draudžiama pavesti dirbti asmenims atsakingiems už radiacinę saugą bei darbuotojams, kurie nėra išklausę radiacinės saugos mokymo (LR radiacinės saugos įstatymas).
  • Veiklos vykdytojas privalo užtikrinti, kad darbuotojai būtų mokomi radiacinės saugos pagal atitinkamas radiacinės saugos mokymo programas (HN73:2018).
  • Pradinis radiacinės saugos mokymas turi būti vykdomas prieš pradedant dirbti ar eiti pareigas. Periodinis radiacinės saugos mokymas turi būti vykdomas ne rečiau kaip kas 5 metus (Dėl Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo)

Kontaktai pasiteiravimui:

I-IV 8.00-17.00

V 8.00-16.00   Tel.: +370 602 70102

VYKDOMŲ RADIACINĖS SAUGOS PRIVALOMŲJŲ MOKYMO PROGRAMŲ SĄRAŠAS

Įrašų eil. Nr.

Mokymo programos pavadinimas asmenims, kuriems privalomas radiacinės saugos mokymas

Reikalingas išsilavinimas

1.

Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose naudojami dantų rentgeno diagnostikos aparatai, radiacinės saugos periodinio mokymo programa;

Aukštasis universitetinis biomedicinos, fizinių arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimas

2.

Apšvitą patiriančių darbuotojų, dirbančių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose naudojami dantų rentgeno diagnostikos aparatai, radiacinės saugos periodinio mokymo programa;

Biomedicinos, fizinių, socialinių arba technologijos mokslų studijų srities aukštesnysis arba iki 1995 metų įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas ir įgyta profesinė kvalifikacija, atitinkanti darbo su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais pobūdį

3.

Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose naudojami dantų rentgeno diagnostikos aparatai, radiacinės saugos pradinio mokymo programa;

Aukštasis universitetinis biomedicinos, fizinių arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimas

4.

Apšvitą patiriančių darbuotojų, dirbančių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose naudojami dantų rentgeno diagnostikos aparatai, radiacinės saugos pradinio mokymo programa;

Biomedicinos, fizinių, socialinių arba technologijos mokslų studijų srities aukštesnysis arba iki 1995 metų įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas ir įgyta profesinė kvalifikacija, atitinkanti darbo su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais pobūdį

5.

Apšvitą patiriančių darbuotojų, dirbančių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai rentgeno diagnostikoje (išskyrus odontologiją), radiacinės saugos periodinio mokymo programa;

Biomedicinos, fizinių arba technologijos mokslų studijų srities aukštesnysis arba iki 1995 metų įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas ir įgyta profesinė kvalifikacija, atitinkanti darbo su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais pobūdį

6.

Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai rentgeno diagnostikoje (išskyrus odontologiją), radiacinės saugos periodinio mokymo programa;

Aukštasis universitetinis biomedicinos, fizinių, socialinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimas

7.

Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, kurie savo veikloje naudoja rentgeno diagnostikos aparatus veterinarijoje, radiacinės saugos pradinio mokymo programa;

Aukštasis universitetinis biomedicinos, fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimas

8.

Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, kurie savo veikloje naudoja rentgeno diagnostikos aparatus veterinarijoje, radiacinės saugos periodinio mokymo programa;

Aukštasis universitetinis biomedicinos, fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimas

9.

Apšvitą patiriančių darbuotojų, dirbančių pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, kurie savo veikloje naudoja rentgeno diagnostikos aparatus veterinarijoje, radiacinės saugos pradinio mokymo programa;

Aukštasis universitetinis biomedicinos, fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimas

10.

Apšvitą patiriančių darbuotojų, dirbančių pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, kurie savo veikloje naudoja rentgeno diagnostikos aparatus veterinarijoje, radiacinės saugos periodinio mokymo programa;

Aukštasis universitetinis biomedicinos, fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimas

11.

Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, kurie savo veikloje prekiauja jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, radiacinės saugos pradinio mokymo programa;

Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas arba asmenų Lietuvoje ar užsienyje įgytas specialusis vidurinis (iki 1995 metų) išsilavinimas (specialioji vidurinė mokykla, technikumas, aukštesnioji mokykla) ar aukštesnysis išsilavinimas (iki 2006 metų)

12.

Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, kurie savo veikloje prekiauja jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, radiacinės saugos periodinio mokymo programa;

Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas arba asmenų Lietuvoje ar užsienyje įgytas specialusis vidurinis (iki 1995 metų) išsilavinimas (specialioji vidurinė mokykla, technikumas, aukštesnioji mokykla) ar aukštesnysis išsilavinimas (iki 2006 metų)

13.

Apšvitą patiriančių darbuotojų, dirbančių pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, kurie savo veikloje prekiauja rentgeno diagnostine įranga, radiacinės saugos pradinio mokymo programa;

Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas arba asmenų Lietuvoje ar užsienyje įgytas specialusis vidurinis (iki 1995 metų) išsilavinimas (specialioji vidurinė mokykla, technikumas, aukštesnioji mokykla) ar aukštesnysis išsilavinimas (iki 2006 metų)

14.

Apšvitą patiriančių darbuotojų, dirbančių pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, kurie savo veikloje prekiauja rentgeno diagnostine įranga, radiacinės saugos periodinio mokymo programa;

Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas arba asmenų Lietuvoje ar užsienyje įgytas specialusis vidurinis (iki 1995 metų) išsilavinimas (specialioji vidurinė mokykla, technikumas, aukštesnioji mokykla) ar aukštesnysis išsilavinimas (iki 2006 metų)

15.

Apšvitą patiriančių darbuotojų, dirbančių pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, kurie savo veikloje montuoja, prižiūri ir remontuoja rentgeno diagnostinę įrangą, radiacinės saugos pradinio mokymo programa;

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

16.

Apšvitą patiriančių darbuotojų, dirbančių pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, kurie savo veikloje montuoja, prižiūri ir remontuoja jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, radiacinės saugos periodinio mokymo programa;

Aukštasis universitetinis išsilavinimas montuojantiems, prižiūrintiems, remontuojantiems I–III pavojingumo kategorijos radioaktyviuosius šaltinius, jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius. Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas montuojantiems, prižiūrintiems, remontuojantiems IV–V pavojingumo kategorijos radioaktyviuosius šaltinius

17.

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jų struktūrinių padalinių, Greitosios medicinos pagalbos įstaigų, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių ir pavaldžių įstaigų vadovų ar jų įgaliotų asmenų ir kitų asmenų, kurių darbas susijęs su paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų aptikimu, radiacinės saugos pradinio mokymo programa;

Kaip nustatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jų struktūrinių padalinių, Greitosios medicinos pagalbos įstaigų, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių ir pavaldžių įstaigų pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, profesinį mokymą

18.

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jų struktūrinių padalinių, Greitosios medicinos pagalbos įstaigų, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių ir pavaldžių įstaigų vadovų ar jų įgaliotų asmenų ir kitų asmenų, kurių darbas susijęs su paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų aptikimu, radiacinės saugos periodinio mokymo programa;

Kaip nustatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jų struktūrinių padalinių, Greitosios medicinos pagalbos įstaigų, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių ir pavaldžių įstaigų pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, profesinį mokymą

19.

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos ir jų struktūrinių padalinių pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kurių darbas susijęs su paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų aptikimų, radiacinės saugos pradinio mokymo programa;

Kaip nustatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos ir jų struktūrinių padalinių pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, profesinį mokymą

20.

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos ir jų struktūrinių padalinių pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kurių darbas susijęs su paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų aptikimų, radiacinės saugos periodinio mokymo programa;

Kaip nustatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos ir jų struktūrinių padalinių pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, profesinį mokymą

21.

Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo, rūšiavimo ir perdirbimo vietų vadovų ar jų įgaliotų asmenų ir kitų asmenų, kurių darbas susijęs su paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų aptikimu, radiacinės saugos pradinio mokymo programa;

Pagrindinis išsilavinimas (ne jaunesni kaip 18 metų)

22.

Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo, rūšiavimo ir perdirbimo vietų vadovų ar jų įgaliotų asmenų ir kitų asmenų, kurių darbas susijęs su paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų aptikimu, radiacinės saugos periodinio mokymo programa;

Pagrindinis išsilavinimas (ne jaunesni kaip 18 metų)

23.

Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo, rūšiavimo ir perdirbimo vietų asmenų, kurių darbas susijęs su paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų aptikimu, radiacinės saugos pradinio mokymo programa;

Pagrindinis išsilavinimas (ne jaunesni kaip 18 metų)

24.

Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo, rūšiavimo ir perdirbimo vietų asmenų, kurių darbas susijęs su paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų aptikimu, radiacinės saugos periodinio mokymo programa;

Pagrindinis išsilavinimas (ne jaunesni kaip 18 metų)

25.

Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, vykdančius veiklą su nemedicininės paskirties III-V pavojingumo kategorijos uždaraisiais radioaktyviaisiais šaltiniais, jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriais (išskyrus jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriais pramoninėje radiografijoje) radiacinės saugos periodinio mokymo programa;

Ne žemesnis kaip aukštasis neuniversitetinis arba iki 2006 metų įgytas aukštesnysis, arba iki 1995 metų įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas ir įgyta profesinė kvalifikacija, atitinkanti darbo pobūdį

26.

Apšvitą patiriančių darbuotojų, dirbančių pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, vykdančius veiklą su nemedicininės paskirties III-V pavojingumo kategorijos uždaraisiais radioaktyviaisiais šaltiniais, jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriais (išskyrus jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriais pramoninėje radiografijoje) radiacinės saugos periodinio mokymo programa;

Vidurinis išsilavinimas ir įgyta profesinė kvalifikacija, atitinkanti darbo su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais pobūdį

27.

Apšvitą patiriantiems darbuotojams, dirbantiems pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, vykdančius veiklą su nemedicininės paskirties III-V pavojingumo kategorijos uždaraisiais radioaktyviaisiais šaltiniais, jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriais (išskyrus jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriais pramoninėje radiografijoje) radiacinės saugos pradinio mokymo programa;

Vidurinis išsilavinimas ir įgyta profesinė kvalifikacija, atitinkanti darbo su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais pobūdį

28.

Asmenims, atsakingiems už radiacinę saugą, pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, vykdančius veiklą su nemedicininės paskirties III-V pavojingumo kategorijos uždaraisiais radioaktyviaisiais šaltiniais, jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriais (išskyrus jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriais pramoninėje radiografijoje) radiacinės saugos pradinio programa;

Ne žemesnis kaip aukštasis neuniversitetinis arba iki 2006 metų įgytas aukštesnysis, arba iki 1995 metų įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas ir įgyta profesinė kvalifikacija, atitinkanti darbo pobūdį

29.

Apšvitą patiriantiems darbuotojams, dirbantiems asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai rentgeno diagnostikoje (išskyrus odontologiją) radiacinės saugos pradinio mokymo programa;

Biomedicinos, fizinių arba technologijos mokslų studijų srities aukštesnysis arba iki 1995 metų įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas ir įgyta profesinė kvalifikacija, atitinkanti darbo su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais pobūdį

30.

Asmenims, atsakingiems už radiacinę saugą, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai rentgeno diagnostikoje (išskyrus odontologiją) radiacinės saugos pradinio mokymo programa;

Aukštasis universitetinis biomedicinos, fizinių, socialinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimas

31.

Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, vykdančius veiklą pramoninėje radiografijoje, radiacinės saugos periodinio mokymo programa;

Technologijos, fizinių arba biomedicinos mokslų studijų srities aukštasis neuniversitetinis arba iki 2006 metų įgytas aukštesnysis, arba iki 1995 metų įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas

32.

Apšvitą patiriančių darbuotojų, dirbančių pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, vykdančius veiklą pramoninėje radiografijoje, radiacinės saugos pradinio mokymo programa;

Vidurinis išsilavinimas ir įgyta profesinė kvalifikacija, atitinkanti darbo su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais pobūdį

33.

Apšvitą patiriančių darbuotojų, dirbančių pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, vykdančius veiklą pramoninėje radiografijoje, radiacinės saugos periodinio mokymo programa

Vidurinis išsilavinimas ir įgyta profesinė kvalifikacija, atitinkanti darbo su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais pobūdį

34.

Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, kurie savo veikloje  montuoja, prižiūri ir remontuoja jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, radiacinės saugos pradinio mokymo programa

Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas arba asmenų Lietuvoje ar užsienyje įgytas specialusis vidurinis (iki 1995 metų) išsilavinimas (specialioji vidurinė mokykla, technikumas, aukštesnioji mokykla) ar aukštesnysis išsilavinimas (iki 2006 metų)

35.

Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, kurie savo veikloje  montuoja, prižiūri ir remontuoja jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, radiacinės saugos periodinio mokymo programa

Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas arba asmenų Lietuvoje ar užsienyje įgytas specialusis vidurinis (iki 1995 metų) išsilavinimas (specialioji vidurinė mokykla, technikumas, aukštesnioji mokykla) ar aukštesnysis išsilavinimas (iki 2006 metų)

36.

Asmenų, atsakingų už I–III pavojingumo kategorijų radioaktyviųjų šaltinių fizinę saugą, radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos pradinio mokymo programa

Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas arba asmenų Lietuvoje ar užsienyje įgytas specialusis vidurinis (iki 1995 metų) išsilavinimas (specialioji vidurinė mokykla, technikumas, aukštesnioji mokykla) ar aukštesnysis išsilavinimas (iki 2006 metų)

37.

Apšvitą patiriančių darbuotojų, dirbančių su I, II, III pavojingumo kategorijų radioaktyviaisiais šaltiniais, radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos pradinio mokymo programa

Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas arba asmenų Lietuvoje ar užsienyje įgytas specialusis vidurinis (iki 1995 metų) išsilavinimas (specialioji vidurinė mokykla, technikumas, aukštesnioji mokykla) ar aukštesnysis išsilavinimas (iki 2006 metų)

38.

Apšvitą patiriančių darbuotojų, dirbančių su I, II, III pavojingumo kategorijų radioaktyviaisiais šaltiniais, radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos periodinio mokymo programa

Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas arba asmenų Lietuvoje ar užsienyje įgytas specialusis vidurinis (iki 1995 metų) išsilavinimas (specialioji vidurinė mokykla, technikumas, aukštesnioji mokykla) ar aukštesnysis išsilavinimas (iki 2006 metų)

39.

Asmenų, atsakingų už I–III pavojingumo kategorijų radioaktyviųjų šaltinių fizinę saugą, radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos periodinio mokymo programa

Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas arba asmenų Lietuvoje ar užsienyje įgytas specialusis vidurinis (iki 1995 metų) išsilavinimas (specialioji vidurinė mokykla, technikumas, aukštesnioji mokykla) ar aukštesnysis išsilavinimas (iki 2006 metų)

40.

Asmenų, atsakingų už IV pavojingumo kategorijos radioaktyviųjų šaltinių fizinę saugą, radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos periodinio mokymo programa          

Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas arba asmenų Lietuvoje ar užsienyje įgytas specialusis vidurinis (iki 1995 metų) išsilavinimas (specialioji vidurinė mokykla, technikumas, aukštesnioji mokykla) ar aukštesnysis išsilavinimas (iki 2006 metų)

41.

Asmenų, atsakingų už IV pavojingumo kategorijos radioaktyviųjų šaltinių fizinę saugą, radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos pradinio mokymo programa

Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas arba asmenų Lietuvoje ar užsienyje įgytas specialusis vidurinis (iki 1995 metų) išsilavinimas (specialioji vidurinė mokykla, technikumas, aukštesnioji mokykla) ar aukštesnysis išsilavinimas (iki 2006 metų)

Tikimės malonaus bendradarbiavimo!

! Prašome nurodyti savo telefono numerį.