VYKDOMŲ RADIACINĖS SAUGOS PRIVALOMŲJŲ MOKYMO PROGRAMŲ SĄRAŠAS

Klaipėda

Įrašų eil. Nr. Mokymo programos pavadinimas asmenims, kuriems privalomas radiacinės saugos mokymas Mokymo trukmė

(akademinės valandos)

Mokymų kaina Eur. (be PVM)

 

1. Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose naudojami dantų rentgeno diagnostikos aparatai, radiacinės saugos periodinio mokymo programa 8  

90

2. Apšvitą patiriančių darbuotojų, dirbančių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose naudojami dantų rentgeno diagnostikos aparatai, radiacinės saugos periodinio mokymo programa 8  

90

3. Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose naudojami dantų rentgeno diagnostikos aparatai, radiacinės saugos pradinio mokymo programa 20  

150

4. Apšvitą patiriančių darbuotojų, dirbančių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose naudojami dantų rentgeno diagnostikos aparatai, radiacinės saugos pradinio mokymo programa 14  

130

5. Apšvitą patiriančių darbuotojų, dirbančių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai rentgeno diagnostikoje (išskyrus odontologiją), radiacinės saugos periodinio mokymo programa 20  

150

6. Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai rentgeno diagnostikoje (išskyrus odontologiją), radiacinės saugos periodinio mokymo programa 20  

150

7. Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, kurie savo veikloje naudoja rentgeno diagnostikos aparatus veterinarijoje, radiacinės saugos pradinio mokymo programa 60  

 

300

8. Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, kurie savo veikloje naudoja rentgeno diagnostikos aparatus veterinarijoje, radiacinės saugos periodinio mokymo programa 15  

 

130

9. Apšvitą patiriančių darbuotojų, dirbančių pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, kurie savo veikloje naudoja rentgeno diagnostikos aparatus veterinarijoje, radiacinės saugos pradinio mokymo programa 30  

 

200

10. Apšvitą patiriančių darbuotojų, dirbančių pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, kurie savo veikloje naudoja rentgeno diagnostikos aparatus veterinarijoje, radiacinės saugos periodinio mokymo programa 15  

 

130

Pradinis radiacinės saugos mokymas turi būti vykdomas prieš pradedant dirbti ar eiti pareigas. Periodinis radiacinės saugos mokymas turi būti vykdomas ne rečiau kaip kas 5 metus.

 

 

Esant didesniam klausytojų skaičiui iš vienos įmonės, įstaigos ar organizacijos, taikomos individualios nuolaidos.

 

Tikimės malonaus bendradarbiavimo!

UAB “JURIDUS”