VYKDOMŲ RADIACINĖS SAUGOS PRIVALOMŲJŲ MOKYMO PROGRAMŲ SĄRAŠAS

Klaipėda

Įrašų eil. Nr. Mokymo programos pavadinimas asmenims, kuriems privalomas radiacinės saugos mokymas Mokymo trukmė

(akademinės valandos)

1. Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose naudojami dantų rentgeno diagnostikos aparatai, radiacinės saugos periodinio mokymo programa 8
2. Apšvitą patiriančių darbuotojų, dirbančių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose naudojami dantų rentgeno diagnostikos aparatai, radiacinės saugos periodinio mokymo programa 8
3. Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose naudojami dantų rentgeno diagnostikos aparatai, radiacinės saugos pradinio mokymo programa 20
4. Apšvitą patiriančių darbuotojų, dirbančių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose naudojami dantų rentgeno diagnostikos aparatai, radiacinės saugos pradinio mokymo programa 14
5. Apšvitą patiriančių darbuotojų, dirbančių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai rentgeno diagnostikoje (išskyrus odontologiją), radiacinės saugos periodinio mokymo programa 20
6. Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai rentgeno diagnostikoje (išskyrus odontologiją), radiacinės saugos periodinio mokymo programa 20
7. Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, kurie savo veikloje naudoja rentgeno diagnostikos aparatus veterinarijoje, radiacinės saugos pradinio mokymo programa 60
8. Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, kurie savo veikloje naudoja rentgeno diagnostikos aparatus veterinarijoje, radiacinės saugos periodinio mokymo programa 15
9. Apšvitą patiriančių darbuotojų, dirbančių pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, kurie savo veikloje naudoja rentgeno diagnostikos aparatus veterinarijoje, radiacinės saugos pradinio mokymo programa 30
10. Apšvitą patiriančių darbuotojų, dirbančių pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, kurie savo veikloje naudoja rentgeno diagnostikos aparatus veterinarijoje, radiacinės saugos periodinio mokymo programa 15
11. Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo, rūšiavimo ir perdirbimo vietų vadovų ar jų įgaliotų asmenų ir kitų asmenų, kurių darbas susijęs su paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų aptikimu, radiacinės saugos pradinio mokymo programa; 8
12. Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo, rūšiavimo ir perdirbimo vietų vadovų ar jų įgaliotų asmenų ir kitų asmenų, kurių darbas susijęs su paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų aptikimu, radiacinės saugos periodinio mokymo programa; 8
13. Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo, rūšiavimo ir perdirbimo vietų asmenų, kurių darbas susijęs su paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų aptikimu, radiacinės saugos pradinio mokymo programa; 5
14. Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo, rūšiavimo ir perdirbimo vietų asmenų, kurių darbas susijęs su paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų aptikimu, radiacinės saugos periodinio mokymo programa. 5
15. Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, kurie savo veikloje prekiauja jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, radiacinės saugos pradinio mokymo programa; 40
16. Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, kurie savo veikloje prekiauja jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, radiacinės saugos periodinio mokymo programa; 6
17. Apšvitą patiriančių darbuotojų, dirbančių pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, kurie savo veikloje prekiauja rentgeno diagnostine įranga, radiacinės saugos pradinio mokymo programa; 10
18. Apšvitą patiriančių darbuotojų, dirbančių pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, kurie savo veikloje prekiauja rentgeno diagnostine įranga, radiacinės saugos periodinio mokymo programa; 6
19. Apšvitą patiriančių darbuotojų, dirbančių pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, kurie savo veikloje montuoja, prižiūri ir remontuoja rentgeno diagnostinę įrangą, radiacinės saugos pradinio mokymo programa; 10
20. Apšvitą patiriančių darbuotojų, dirbančių pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, kurie savo veikloje montuoja, prižiūri ir remontuoja jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, radiacinės saugos periodinio mokymo programa. 6
21. Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, vykdančius veiklą su nemedicininės paskirties III-V pavojingumo kategorijos uždaraisiais radioaktyviaisiais šaltiniais, jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriais (išskyrus jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriais pramoninėje radiografijoje) radiacinės saugos periodinio mokymo programa 20
22. Apšvitą patiriančių darbuotojų, dirbančių pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, vykdančius veiklą su nemedicininės paskirties III-V pavojingumo kategorijos uždaraisiais radioaktyviaisiais šaltiniais, jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriais (išskyrus jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriais pramoninėje radiografijoje) radiacinės saugos periodinio mokymo programa 20

Pradinis radiacinės saugos mokymas turi būti vykdomas prieš pradedant dirbti ar eiti pareigas. Periodinis radiacinės saugos mokymas turi būti vykdomas ne rečiau kaip kas 5 metus.

Esant didesniam klausytojų skaičiui iš vienos įmonės, įstaigos ar organizacijos, taikomos individualios nuolaidos.

 

Tikimės malonaus bendradarbiavimo!

UAB “JURIDUS”