• Darbdaviams draudžiama pavesti dirbti asmenims atsakingiems už radiacinę saugą bei darbuotojams, kurie nėra išklausę radiacinės saugos mokymo (LR radiacinės saugos įstatymas).
  • Veiklos vykdytojas privalo užtikrinti, kad darbuotojai būtų mokomi radiacinės saugos pagal atitinkamas radiacinės saugos mokymo programas (HN73:2018).
  • Pradinis radiacinės saugos mokymas turi būti vykdomas prieš pradedant dirbti ar eiti pareigas. Periodinis radiacinės saugos mokymas turi būti vykdomas ne rečiau kaip kas 5 metus (Dėl Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo)

Kontaktai pasiteiravimui:

I-IV 8.00-17.00

V 8.00-16.00   Tel.: +370 678 00210

Klausimams ne darbo valandomis  Tel.: +370 675 22705

VYKDOMŲ RADIACINĖS SAUGOS PRIVALOMŲJŲ MOKYMO PROGRAMŲ SĄRAŠAS

Įrašų eil. Nr.

Mokymo programos pavadinimas asmenims, kuriems privalomas radiacinės saugos mokymas

Mokymo trukmė

(akademinės valandos)

1.

Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose naudojami dantų rentgeno diagnostikos aparatai, radiacinės saugos periodinio mokymo programa;

8

2.

Apšvitą patiriančių darbuotojų, dirbančių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose naudojami dantų rentgeno diagnostikos aparatai, radiacinės saugos periodinio mokymo programa;

8

3.

Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose naudojami dantų rentgeno diagnostikos aparatai, radiacinės saugos pradinio mokymo programa;

20

4.

Apšvitą patiriančių darbuotojų, dirbančių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose naudojami dantų rentgeno diagnostikos aparatai, radiacinės saugos pradinio mokymo programa;

14

5.

Apšvitą patiriančių darbuotojų, dirbančių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai rentgeno diagnostikoje (išskyrus odontologiją), radiacinės saugos periodinio mokymo programa;

20

6.

Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai rentgeno diagnostikoje (išskyrus odontologiją), radiacinės saugos periodinio mokymo programa;

20

7.

Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, kurie savo veikloje naudoja rentgeno diagnostikos aparatus veterinarijoje, radiacinės saugos pradinio mokymo programa;

60

8.

Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, kurie savo veikloje naudoja rentgeno diagnostikos aparatus veterinarijoje, radiacinės saugos periodinio mokymo programa;

15

9.

Apšvitą patiriančių darbuotojų, dirbančių pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, kurie savo veikloje naudoja rentgeno diagnostikos aparatus veterinarijoje, radiacinės saugos pradinio mokymo programa;

30

10.

Apšvitą patiriančių darbuotojų, dirbančių pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, kurie savo veikloje naudoja rentgeno diagnostikos aparatus veterinarijoje, radiacinės saugos periodinio mokymo programa;

15

11.

Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, kurie savo veikloje prekiauja jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, radiacinės saugos pradinio mokymo programa;

40

12.

Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, kurie savo veikloje prekiauja jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, radiacinės saugos periodinio mokymo programa;

6

13.

Apšvitą patiriančių darbuotojų, dirbančių pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, kurie savo veikloje prekiauja rentgeno diagnostine įranga, radiacinės saugos pradinio mokymo programa;

10

14.

Apšvitą patiriančių darbuotojų, dirbančių pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, kurie savo veikloje prekiauja rentgeno diagnostine įranga, radiacinės saugos periodinio mokymo programa;

6

15.

Apšvitą patiriančių darbuotojų, dirbančių pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, kurie savo veikloje montuoja, prižiūri ir remontuoja rentgeno diagnostinę įrangą, radiacinės saugos pradinio mokymo programa;

10

16.

Apšvitą patiriančių darbuotojų, dirbančių pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, kurie savo veikloje montuoja, prižiūri ir remontuoja jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, radiacinės saugos periodinio mokymo programa;

6

17.

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jų struktūrinių padalinių, Greitosios medicinos pagalbos įstaigų, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių ir pavaldžių įstaigų vadovų ar jų įgaliotų asmenų ir kitų asmenų, kurių darbas susijęs su paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų aptikimu, radiacinės saugos pradinio mokymo programa;

5

18.

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jų struktūrinių padalinių, Greitosios medicinos pagalbos įstaigų, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių ir pavaldžių įstaigų vadovų ar jų įgaliotų asmenų ir kitų asmenų, kurių darbas susijęs su paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų aptikimu, radiacinės saugos periodinio mokymo programa;

5

19.

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos ir jų struktūrinių padalinių pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kurių darbas susijęs su paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų aptikimų, radiacinės saugos pradinio mokymo programa;

8

20.

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos ir jų struktūrinių padalinių pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kurių darbas susijęs su paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų aptikimų, radiacinės saugos periodinio mokymo programa;

8

21.

Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo, rūšiavimo ir perdirbimo vietų vadovų ar jų įgaliotų asmenų ir kitų asmenų, kurių darbas susijęs su paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų aptikimu, radiacinės saugos pradinio mokymo programa;

5

22.

Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo, rūšiavimo ir perdirbimo vietų vadovų ar jų įgaliotų asmenų ir kitų asmenų, kurių darbas susijęs su paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų aptikimu, radiacinės saugos periodinio mokymo programa;

5

23.

Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo, rūšiavimo ir perdirbimo vietų asmenų, kurių darbas susijęs su paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų aptikimu, radiacinės saugos pradinio mokymo programa;

8

24.

Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo, rūšiavimo ir perdirbimo vietų asmenų, kurių darbas susijęs su paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų aptikimu, radiacinės saugos periodinio mokymo programa;

8

25.

Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, vykdančius veiklą su nemedicininės paskirties III-V pavojingumo kategorijos uždaraisiais radioaktyviaisiais šaltiniais, jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriais (išskyrus jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriais pramoninėje radiografijoje) radiacinės saugos periodinio mokymo programa;

20

26.

Apšvitą patiriančių darbuotojų, dirbančių pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, vykdančius veiklą su nemedicininės paskirties III-V pavojingumo kategorijos uždaraisiais radioaktyviaisiais šaltiniais, jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriais (išskyrus jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriais pramoninėje radiografijoje) radiacinės saugos periodinio mokymo programa;

20

27.

Apšvitą patiriantiems darbuotojams, dirbantiems pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, vykdančius veiklą su nemedicininės paskirties III-V pavojingumo kategorijos uždaraisiais radioaktyviaisiais šaltiniais, jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriais (išskyrus jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriais pramoninėje radiografijoje) radiacinės saugos pradinio mokymo programa;

30

28.

Asmenims, atsakingiems už radiacinę saugą, pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, vykdančius veiklą su nemedicininės paskirties III-V pavojingumo kategorijos uždaraisiais radioaktyviaisiais šaltiniais, jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriais (išskyrus jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriais pramoninėje radiografijoje) radiacinės saugos pradinio programa;

60

29.

Apšvitą patiriantiems darbuotojams, dirbantiems asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai rentgeno diagnostikoje (išskyrus odontologiją) radiacinės saugos pradinio mokymo programa;

30

30.

Asmenims, atsakingiems už radiacinę saugą, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai rentgeno diagnostikoje (išskyrus odontologiją) radiacinės saugos pradinio mokymo programa;

60

31.

Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, vykdančius veiklą pramoninėje radiografijoje, radiacinės saugos periodinio mokymo programa;

20

32.

Apšvitą patiriančių darbuotojų, dirbančių pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, vykdančius veiklą pramoninėje radiografijoje, radiacinės saugos pradinio mokymo programa;

30

33.

Apšvitą patiriančių darbuotojų, dirbančių pas veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojus, vykdančius veiklą pramoninėje radiografijoje, radiacinės saugos periodinio mokymo programa

20

Tikimės malonaus bendradarbiavimo!

UAB “JURIDUS”

 

! Prašome nurodyti savo telefono numerį.