UAB „JURIDUS“ konsultuoja užsieniečių įdarbinimo klausimais:

  • Suteikiame informaciją apie reikiamus dokumentus, procedūras ir galiojančius teisės aktus;
  • Padedame tvarkyti ir pildyti dokumentus susijusius su įdarbinimu;
  • Konsultuojame kitais iškilusiais klausimais dėl užsieniečių atvykimo.

 

LEIDIMAI LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE

  • Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje – tai dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje jame nurodytą laiką.
  • Užsienietis turi teisę pasirinkti gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, ją keisti, išvykti iš Lietuvos Respublikos ir į ją grįžti leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu. Apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimus užsienietis privalo pranešti apskrities vyriausiojo policijos komisariato migracijos ir nepamiršti, kad Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nurodyta, jog asmuo, išvykdamas iš Lietuvos Respublikos ilgesniam negu 6 mėn. laikotarpiui, privalo deklaruoti išvykimą.
  • Leidimas laikinai gyventi išduodamas užsieniečiui, kuris nėra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis. Jis paprastai išduodamas vieneriems ar dvejiems metams, tačiau gali būti išduotas ir trumpesniam laikui. Lietuvių kilmės asmenims ir užsieniečiams, išsaugojusiems teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, leidimas laikinai gyventi išduodamas penkeriems metams.

 

Plačiau apie užsieniečių įdarbinimą galite paskaityti internetiniame tinklalapyje www.migracija.lt