UAB  „JURIDUS” teikia profesinės sveikatos specialisto atstovavimo paslaugą. Reikiamos kvalifikacijos darbuotojas atliks įstatymo nustatytas funkcijas Jūsų įmonėje. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų bei profesinės sveikatos specialistų skaičius nustatomas vadovaujantis „Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniais nuostatais” patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. A1-266/V-575.

Klasifikavimas pagal veiklas Esamas darbuotojų skaičius Privalomas darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistų skaičius Privalomas profesinės sveikatos specialistų skaičius
Ekonominės veiklos rūšių įmonėse (žemės ūkis, kasyba, gamyba, statyba, techninė priežiūra, vandens tiekimas, atliekų perdirbimas ir pan.) iki 99 1 0
100–199 1 1
200–499 2 1
500–999 3 2 profesinės sveikatos specialistai iš kurių 1 darbo medicinos gydytojas
1000 ir daugiau 4 3 profesinės sveikatos specialistai, iš kurių 1 darbo medicinos gydytojas
Ekonominės veiklos rūšių įmonėse (siuvimas, transportas ir saugojimas, veterinarijos veikla, apsauga, sveikatos priežiūra, ryšių įranga ir remontas ir pan.) iki 199 1 0
200–499 1 1
500–999 2 2 profesinės sveikatos specialistai iš kurių 1 darbo medicinos gydytojas
1000 ir daugiau 3 3 profesinės sveikatos specialistai, iš kurių 1 darbo medicinos gydytojas
Ekonominės veiklos rūšių įmonėse (taksi veikla, apgyvendinimas, nekilnojamo turto operacijos, švietimas administravimas ir pan.) iki 499 1 0
500–999 2 0
1000 ir daugiau 3 0