Nuo 2016 m. UAB “JURIDUS” įgijo visuomenės sveikatos priežiūros licencijas ir sėkmingai vykdo privalomuosius mokymus vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69.

Mokymo programos, periodiškumas ir asmenys, kuriems privalomi mokymai*:

*

PP – Pirmosios pagalbos mokymo programa (pirmą kartą)

PT – Pirmosios pagalbos mokymo programa (tęstinis/pakartotinis)

HB – Higienos bazinis kursas

Hx – Higienos pilnas kursas pagal veiklas

Veiklos sričių kodai Veiklos sričių pavadinimai Mokymo programos kodas Mokymo periodiškumas
001 Kariai (išskyrus krašto apsaugos sistemoje tarnaujantys ir sveikatos priežiūros specialistų – gydytojų, slaugytojų ir paramedikų – pareigas einantys kariai) KP Pradedant tarnybą
KT Kas penkeri metai
002 Ikiteisminį tyrimą vykdantys pareigūnai ir kiti pareigūnai bei darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su kaltinamaisiais, įtariamaisiais ar liudytojais, kitais teismo proceso dalyviais; Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, saugos, muitinės postų ir mobiliųjų grupių skyrių pareigūnai PP Prieš pradedant dirbti
PT Kas penkeri metai
003 Visi asmenys, turintys leidimus laikyti ar nešioti ginklus PP Prieš įsigyjant ginklą
PT Kas penkeri metai
004 Valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje pamaininį darbą dirbantys ir įvykio vietoje dirbantys pareigūnai ir darbuotojai, policijos pareigūnai, vykdantys eismo priežiūrą, policijos ir greitosios medicinos pagalbos transporto priemonių vairuotojai PG Prieš pradedant dirbti (išskyrus Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesius gelbėtojus bei policijos pareigūnus, baigusius pirminio profesinio mokymo programos pirmosios pagalbos mokymo kursus)
PT Kas treji metai
005 Paplūdimiuose ir vandens pramogų parkuose dirbantys gelbėtojai PG Prieš pradedant dirbti
PT Kasmet
006 Įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai, atsakingi už pirmosios pagalbos suteikimą įmonėje (įstaigoje, organizacijoje) PP Prieš pradedant dirbti
PT Kas penkeri metai
007 Švietimo teikėjų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiai darbuotojai, laisvieji mokytojai, vykdantys asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, auklėtojų padėjėjai, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas PP, HB, H1 Prieš pradedant dirbti
PT Kas penkeri metai
008 Socialiniai darbuotojai, dirbantys suaugusių asmenų socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalas PP, HB, H2 Prieš pradedant dirbti
PT Kas penkeri metai
009 Grožio paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai PP, HB, H3 Prieš pradedant dirbti
PT Kas penkeri metai
010 Soliariumų paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai PP, HB, H4 Prieš pradedant dirbti
PT Kas penkeri metai
011 Sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai PP, HB, H5 Prieš pradedant dirbti
PT Kas penkeri metai
012 Kazino vadovaujantys inspektoriai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu PP Prieš pradedant dirbti
PT Kas penkeri metai
013 Apgyvendinimo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai PP, HB, H6 Prieš pradedant dirbti
PT Kas penkeri metai
014 Visų motorinių transporto priemonių, išskyrus AM, A1, A2, A, B1, B, BE kategorijas, jų junginių su priekabomis, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojai, geležinkelių, oro ir vandens transporto priemones, ryšių objektus valdantys darbuotojai, kelių priežiūros darbuotojai PP Prieš pradedant dirbti
PT Dirbant – kas penkeri metai
015 AM, A1, A2, A, B1, B ir BE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojai PP Prieš pradedant vairuoti
016 Keleivinio transporto darbuotojai, aptarnaujantys keleivius (konduktoriai, stiuardai, traukinių palydovai ir kt. darbuotojai) PP, HB, H7 Prieš pradedant dirbti
PT Kas penkeri metai
017 Vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojai, prižiūrintys vaikus PP, HB, H1 Prieš pradedant dirbti
PT Kas penkeri metai
018 Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių darbuotojai, galintys daryti tiesioginę įtaką laisvės atėmimo vietose, policijos areštinėse laikomų asmenų sveikatai PP, HB, H8 Prieš pradedant dirbti
PT Kas penkeri metai
019 Vandens tiekimo įmonių darbuotojai, galintys tiesiogiai daryti įtaką vandens saugai ir kokybei HB, H9 Prieš pradedant dirbti
H9 Kas dveji metai
020 Maisto tvarkymo subjektų darbuotojai, galintys daryti tiesioginę įtaką maisto saugai ir kokybei (išskyrus turgaviečių prekiautojus, prekiaujančius jų pačių surinktomis, neperdirbtomis miško gėrybėmis, namų valdoje užaugintais žemės ūkio produktais) pirminių produktų gamintojai ir gamintojai iš pirminių produktų; darbuotojai, tvarkantys negreitai gendantį maistą, bet jo negaminantys, neperdirbantys ir neruošiantys HBB Prieš pradedant dirbti  ir kas penkeri metai
netiesiogiai maistą tvarkantys darbuotojai HBB Prieš pradedant dirbti ir kas penkeri metai
tiesiogiai maistą tvarkantys darbuotojai H10 Prieš pradedant dirbti ir kas dveji metai
021 Valymo paslaugas švietimo teikėjams, vykdantiems asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, socialinės globos įstaigoms, maistą tvarkantiems subjektams, kosmetikos gaminius gaminančioms įmonėms, grožio, soliariumų, sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo, apgyvendinimo, žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo paslaugų teikėjams, skalbykloms ir sauso (cheminio) valymo valykloms, vaikų poilsio stovyklas organizuojantiems asmenims, vaikų žaidimų patalpas eksploatuojantiems asmenims teikiantys darbuotojai, minėtų ūkio subjektų valytojai, jeigu tokie yra HB, H11 Prieš pradedant dirbti
022 Skalbinių priėmimą, išdavimą, skalbimą, lyginimą, lankstymą, pakavimą ir sausą (cheminį) valymą atliekantys darbuotojai HB, H12 Prieš pradedant dirbti
023 Darbuotojai, kurių veikla susijusi su medicininių atliekų tvarkymu sveikatos priežiūros įstaigose (sveikatos priežiūros įstaigos vadovas arba jo paskirtas asmuo, atsakingas už medicininių atliekų tvarkymo organizavimą įstaigoje, bei darbuotojai, dirbantys prie įrenginių, skirtų medicininių atliekų kenksmingumui pašalinti) HB, H13 Prieš pradedant dirbti
024 Darbuotojai, kurių veikla susijusi su žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo paslaugų teikimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugos saugai HB, H14 Prieš pradedant dirbti

 

Privalomi mokymai apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai
Transporto priemonių vairuotojai, orlaivio įgulos nariai, orlaivių techninę priežiūrą atliekantys asmenys, skrydžių vadovai, medžioklės ar žvejybos taisykles pažeidę asmenys, laivų vairuotojai ir tam tikras pareigas jūrų laive einantys asmenys, kurie padarė teisės pažeidimą būdami neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų A1 Pagal asmenų, padariusių teisės pažeidimą, kreipimąsi medicininei ir švietėjiškai atestacijai gauti
Asmenys, padarę viešosios tvarkos pažeidimus būdami neblaivūs, arba apsvaigę nuo narkotinių medžiagų. A2 Pagal asmenų, padariusių teisės pažeidimą, kreipimąsi medicininei ir švietėjiškai atestacijai gauti