KVIEČIAME Į SEMINARĄ ĮSIGALIOJUS BENDRAJAM DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTUI

 

SEMINARAS:

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA ĮMONĖSE IR ĮSTAIGOSE ĮSIGALIOJUS ES BENDRAJAM DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTUI

2018 m. gruodžio 6 d.

 

 

2016-04-27 buvo priimtas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 2016/679, kuris įsigaliojo 2018-05-25. Už reglamento reikalavimų nesilaikymą gali grėsti baudos, tačiau mūsų tikslas – ne gąsdinti Jus baudomis, o  pasiekti, kad asmens duomenų tvarkymas Jūsų įmonėje taptų neatsiejama veiklos dalimi.

Todėl maloniai Jus kviečiame į 3 val. seminarą.

 

Seminaro data: 2018-12-06 d.

Seminaro laikas: 9.00- 12.00 val.

 

 

Seminaro temos:

  1. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR): paskirtis, svarbiausios naujovės ir principai;
  2. Atskaitomybės principo įgyvendinimas;
  3. Duomenų apsaugos pareigūnas: kada jį būtina paskirti, jo vaidmuo ir funkcijos;
  4. Duomenų subjektų teisės;
  5. Informacijos apie duomenų tvarkymą teikimas asmenims;
  6. Duomenų saugumas ir jo pažeidimas: pranešimai priežiūros institucijai ir duomenų subjektui;
  7. Poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir išankstinės konsultacijos su priežiūros institucija;
  8. Sankcijos už BDAR pažeidimus;
  9. Nuo ko pradėti?

Klausytojai gaus padalomąją medžiagą nurodytomis temomis.

 

 

Kursų kaina: 90,00 Eur + PVM* (kaina nurodyta asmeniui)

*Taikomos nuolaidos, jei iš tos pačios įmonės dalyvauja 2 ar daugiau darbuotojų.

Išklausiusiems seminarą, išduodame pažymėjimą.

 

Kursų vieta: Puodžių g. 29A, Klaipėda

Kontaktinis telefonas: 8 678 79076